Az új év kezdete a megújulás reményével tölt el bennünket: elhatározásokat teszünk, új lendülettel vágunk neki az előttünk álló útnak. Szeretnénk jobbak, sikeresebbek, boldogabbak lenni. A legfontosabb talán mindegyikben: szeretnénk jobban szeretni, kapcsolatainkban növekedni. Amikor feltesszük magunknak a kérdést: Hogyan?... belenézünk lelkiismeretünk tükrébe. Gondolatébresztőnek Gary Chapman szeretetről szóló könyvéből válogattunk fontos eszközöket a megújuláshoz: kedvesség - türelem - nagylelkűség - őszinteség.


Őszinteség
Valódi énünk megmutatása

Az igazság olyan ritka dolog, hogy öröm kimondani.
– Emily Dickinson

Joy és Rebecca néhány hónap különbséggel kezdett el dolgozni egy telefontársaság marketingosztályán. Joy sokat túlórázott, hogy a cégnél jó benyomást keltsen. Rebecca szintén igyekezett megfelelni az elvárásoknak, de ő elsősorban az egzisztenciáját akarta megalapozni, mielőtt férjhez ment volna.
A két nő mindennap együtt ebédelt, és néha munka után is találkoztak. Egy délután Rebecca izgatottan közölte a hírt, hogy előléptették. Az új beosztással jobb fizetés, saját iroda és nagyobb tekintély járt. Rebecca elindult felfelé a ranglétrán.
Joy igyekezett lelkesnek tűnni, de alig tudta leplezni csalódottságát. Miért Rebeccát léptették elő, mikor ő nem is akar a cégnél maradni?
A következő hónapokban Joy gyakran kimentette magát, amikor Rebecca találkozni hívta. Nemsokára a két barátnő a folyosón is kerülni kezdte egymást.
– Nem voltatok ti barátok Rebeccával? – kérdezte egyszer csak úgy mellékesen Joytól egy munkatársa. Joy fejében egészen estig visszhangoztak ezek a szavak. Ráébredt, hogy büszkesége nem engedte, hogy bevallja Rebeccának, mi zavarta őt valójában, s emiatt veszélybe került a barátságuk. Kocsiba ült, és elhajtott Rebecca lakásához.
– Féltékeny voltam – kezdte az ajtóban. – Én is pályáztam arra a beosztásra, és úgy tűnt, neked ez meg sem fordult a fejedben. Nagyon sajnálom, hogy így reagáltam.
Rebecca behívta Joyt, és a két barátnő őszintén megbeszélte sérelmeit. A beszélgetés végén mindketten úgy érezték, hogy újra közel kerültek egymáshoz. A következő hetekben többször találkoztak, és elhatározták, hogy őszinték lesznek egymással, és nem hagyják felgyülemleni a haragot magukban.
Tanácsadói munkám során számtalanszor tapasztaltam, milyen nagy hatással van az őszinteség, illetve annak hiánya a kapcsolatokra. Bármiről is legyen szó – apró, ízlésbeli kérdésekről, sérelmekről vagy akár hűtlenségről –, ahol az őszinteség hiányzik a kapcsolatból, ott nincs valódi szeretet. Természetesen senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy őszinte legyen hozzánk, de ha őszinték vagyunk, akkor szabaddá válunk a szeretetre.

Szavahihetők vagyunk-e?
Fejezetünkben látni fogjuk, milyen nagy egyéni eltérések vannak abban, hogy mit tekintünk hazugságnak. Hogy lássuk, hogyan vélekedünk a hazugságról, helyezzük el az alábbi állításokat egy 0-tól 5-ig terjedő skálán, ahol 0 = soha, 5 = általában.

1. Szerintem nincs azzal semmi baj, ha kis hazugságok árán megvédjük magunkat vagy másokat.
2. Nem számít, hogy hiszek-e abban, amit mondok, ha úgy látszik, hogy hiszek benne.
3. Ha a főnököm tudja, hogy mindenki rugalmasan kezeli a szabályokat, akkor ezt én is megtehetem.
4. Nehéz állást foglalnom amellett, amit gondolok, mert nem vagyok teljesen biztos az igazamban.
5. Ha megmondom valakinek az igazat, s ezzel felzaklatom őt, azt gondolom, az már az ő baja.

Ha a fenti kijelentésekre adott pontjaink összege öt vagy annál kevesebb, akkor nyilvánvalóan őszinte emberek szeretnénk lenni. Ha több, akkor ez a fejezet talán ráhangol bennünket, hogy végiggondoljuk, mennyire fontos az igazsághoz való ragaszkodás. Az őszinteségnek meglepően nagy jelentősége van, ha valóban a szeretet mellett döntünk.

A szeretet jellemvonásai
Könyvem írásának idején sokakat megkértem, hogy nevezzenek meg valakit, akit őszintén szerető embernek tartanak, és indokolják meg, miért, mely tulajdonsága vagy vonása alapján gondolják ezt az illetőről.
A legtöbb válasz a szeretetnek a könyvünkben is tárgyalt vonásaira utalt. A szerető embert a legtöbben úgy írták le, mint aki kedves, türelmes, megbocsátó, alázatos, udvarias és adakozó. Ám a válaszadók közül sokan hangsúlyozták, hogy a szeretethez az igazmondás is hozzátartozik. Egy alkalmi ismerős talán azt mondja, amit hallani szeretnénk, de egy igaz barát azt mondja, amit hallanunk kell, akkor is, ha az nem kellemes.
Mark ezt írta a feleségéről: „Mindig meghallgat, aztán elmondja, hogy mi a véleménye, akkor is, ha ez azt jelenti, hogy az én gyengeségemre mutat rá. De olyan együttérzéssel mondja el a véleményét, hogy tudom, valóban segítő szándékkal teszi.”

VÁGY AZ ŐSZINTESÉG IRÁNT
Akár férfiakat, akár nőket, akár időseket, akár fiatalokat kérdeztem a szeretetről, szinte mindenki említette az őszinteséget. Mindenki szereti azokat az embereket, akiknek a szavai és tettei összhangban vannak egymással. Íme néhány részlet a válaszokból:

• „Aki szeret, az mindig őszinte a szeretteivel, és tapintatos módon közli velük az igazságot.”
• „Aki szeret, az igazat mond, de nem ítélkezik.”
• „Aki szeret, az segít, ha nehéz döntést kell hoznunk, vigasztal, ha megbántottak, bátorít, ha szükségünk van rá, és velünk örül, ha elérünk valamit. Őszintén megmondja, ha úgy látja, hogy valamit meg kell változtatnunk az életünkben.”
• „Aki szeret, az hajlandó tanácsot adni, és kritikát gyakorolni, ha szükséges, annak érdekében, hogy segítsen jobb emberré válnunk. Őszinte, de tapintatos.”

Őszinteség: beszédünk, gondolataink és tetteink szeretetteljes harmóniája.

IGAZMONDÁS

Gyerekkorunkban gyakran kérdeztük szüleinktől egy-egy kellemetlen esemény előtt: „Fájni fog?”, s ha azt tapasztaltuk, hogy őszintén válaszoltak, bizalmunk töretlen maradt. Sosem nőjük ki azt a vágyat, hogy az igazat halljuk másoktól. Egy ismerősöm mesélte, hogy gyerekkorában egy reggel mikor felébredt, bőröndje bepakolva állt az ágya mellett, és szülei közölték vele, hogy aznap nem az óvodába viszik, hanem a kórházba. Elég idős volt ahhoz, hogy tudja, szülei nem mondtak el neki mindent őszintén. A becsapottság érzése fájdalmasabb volt számára, mint a szemműtét, ami a kórházban várt rá.
Egy fiatal fiú, aki nemrégen szívműtéten esett át, elmondta, hogy a „Fájni fog?” kérdésre kapott őszinte válasz valódi reménnyel töltötte el. Nagyapja ezt mondta neki a műtét előtt: „Igen, egy ideig fájni fog. De a fájdalomnak minden nappal csökkennie kell, ami pedig azt jelenti, hogy egyre erősebb és egészségesebb leszel.”
Az őszinteség hiánya aláássa a kapcsolatokat. A szeretet szabaddá tesz arra, hogy önmagáért szeressük a másik embert, s ezt leginkább őszinteségünkkel fejezhetjük ki.

Forrás: Gary Chapman: A szeretet, mint életforma. Harmat Kiadó, Budapest, 2013. 172-175.o.
http://www.harmat.hu/uzlet/a-szeretet-mint-eletforma/